Een intelligentieonderzoek geeft een niveaubepaling van de cognitieve mogelijkheden. Dit onderzoek kan gedaan worden om verschillende redenen: onderdeel van onderzoek naar hoogbegaafdheid, sterkte-/zwakteprofiel, verminderde leerresultaten, onderdeel van onderzoek naar leer-/ontwikkelingsstoornis, ...

 

Eerst vindt er een intakegesprek plaats met het kind of de jongere en zijn/haar ouders. Hierin wordt er meer informatie gevraagd over de cliënt (o.a. de ontwikkeling, schools functioneren, …) Daarnaast wordt er uitgelegd hoe het intelligentieonderzoek verloopt. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verkend en beslist of verder onderzoek is aangewezen.


Het intelligentieonderzoek vindt ’s ochtends plaats en wordt individueel afgenomen. Indien nodig kan het onderzoek bij heel jonge kinderen opgesplitst worden.


Na het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats. Hierin worden de resultaten toegelicht.
Van het onderzoek wordt ook een verslag gemaakt.

Intelligentieonderzoek