Er is een breed spectrum aan redenen om kinderen of jongeren begeleiding of coaching te laten volgen. Mogelijke redenen zijn:

  • Eetproblemen of –stoornissen

  • Angsten

  • Seksualiteit

  • Pesten

  • Negatieve gedachten

  • Laag zelfbeeld

  • Psychoeducatie

  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, ASS, DCD, …

  • Leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie

Samen stellen we onze doelen op en gaan we in elke sessie actief aan de slag. Op deze manier proberen we elke keer vooruitgang te maken.

Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag en varieert per persoon. 

Coaching & Begeleiding